ПРЕДСТАВНИЦИ УДРУЖЕЊА • Janos Nadj Јанош Нађ
  Председник удружења
 • Милан Попић Милан Попић
  Потпредсеник удружења
 • Драгиша Дробњак Драгиша Дробњак
  Члан управног одбора и правни саветник удружења
 • Никола Пејић Никола Пејић
  Члан управног одбора удружења
 • Љубодраг Мијаиловић Љубодраг Мијаиловић
  Члан управног одбора удружења
 • Љиљана Љеваја Љиљана Љеваја
  Члан управног одбора удружења
 • Душко Савић Душко Савић
  Члан управног одбора удружења
 • Саша Шарић Саша Шарић
  Члан управног одбора удружења
 • Рајко Пајић Рајко Пајић
  Члан управног одбора удружења
 • Борис Малешевић Борис Малешевић
  Председник надзорног одбора удружења
 • Дражен Апић Дражен Апић
  Члан надзорног одбора удружења
 • Младен Врцељ Младен Врцељ
  Члан надзорног одбора удружења
 • Ђорђе Радић Ђорђе Радић
  Секретар удружења